Notový materiál

Soutěžní skladby 2023

Soutěžní skladby

Soubory B

1. kolo: 

Povinná skladba: Petr Duda - Opavská

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Povinná skladba: Petr Vacek - Slavnostní fanfára

Solo Lesnice B (SK rohy)

1. kolo:

Povinná skladba: Edmund Hatiar - Kačica

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Povinná skladba: Jan Elsnic - Pochod českých myslivců II.

Solo Borlice B (SK lesnica)

1. kolo:

Povinná skladba: Jan Elsnic - Budíček

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Povinná skladba: J.Martiš - Daniel - nádej


Doporučení: 

Opavská

V případě, že bude soubor velmi nevyrovnaný poměrem zastoupených nástrojů (5 borlic, 2 lesnice), doporučujeme obsadit borlice i do 1 a 2 hlasu. 

Slavnostní fanfára

1.hlas je hlavním melodickým hlasem, proto je doporučeno, pokud možnosti hráče dovolí, hrát tento hlas případně i na borlici.

Jedná se pouze o doporučení.