Ubytování

Ubytování pro soutěžící je zajištěno v ubytovacích kapacitách ŠLP

Registrace účastníků a rozdělení na jednotlivé ubytovny bude probíhat v pátek 31. 3. od 16.30 do 21.00. hodin na adrese Nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 281 63.

Poplatek za ubytování a stravné bude hrazen v den příjezdu při registraci účastníků. 

Ubytování: 

Student - 230,- Kč/noc

Doprovod - 390,- Kč/noc

Stravné:

Snídaně - 100,- Kč

Oběd - 150,- Kč

V případě, že máte zájem o ubytování, připojte k emailu s volitelnou skladbou také informace o všech ubytovaných (Jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, trvalé bydliště). 

V případě překročení kapacity internátů budou soutěžící ubytováni v učebnách školního podniku ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách (přednostně studenti VŠ). O případném ubytování na učebně budete včas informováni.